ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Jarosław w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Jarosław wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Należy również wskazać na wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych. Gmina jest też jednym z liderów pod względem wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (wartość bliska 0 zł).
Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE