DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

13 170

+0,08%

do roku 2020249

Zameldowania na

pobyt stały

57

Wymeldowania

pobytu stałego

122

Liczba

urodzeń

145

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Jarosław nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Zważywszy na pandemię i największą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów w Polsce jest to pozytywna informacja. Spowodowana jest ona znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba zgonów w 2021 r. przewyższa liczbę urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat