Gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

4 714 769

+22,43%

do roku 2020urząd Gminy JarosławDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Jarosław

Statut przyjęty uchwałą Nr VII/90/2018 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 października 2018 r.

W 2021 r. Rada Gminy Jarosław nie dokonała zmian w treści statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jarosław przyjęty zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Jarosław z dnia 8 czerwca 2006 r. z późn. zm.

W 2021 r. Wójt Gminy Jarosław nie dokonywała zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.


Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Jarosław w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Jarosław zatrudniano 31 pracowników, w tym 97% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie nie uległo zmianie. Przyczyną wszystkich zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy poszczególnych pracowników.Jednostki organizacyjne gminyZespół Szkolno-Przedszkolny im. Błogosławionego Ks. Jana Balickiego w Morawsku


Morawsko 65


Dyrektor: Alicja Gwóźdź

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Błogosławionego Ojca Michała Czartoryskiego w Pełkiniach


Pełkinie 198


Dyrektor: Leszek Szczybyło

Zatrudnienie w 2021 r.: 33 pracowników


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Makowisku


Makowisko 17


Dyrektor: Ewa Kowalska

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuczempach


Tuczempy, ul. Jana Pawła II 11


Dyrektor: Halina Lipczyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 27 pracowników


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Muninie


Munina, ul. 3 Maja 93


Dyrektor: Lucyna Świtlicka-Paprocka

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Aleksandra Fredry w Surochowie


Surochów 67A


Dyrektor: Bernadeta Makara

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników


Zespół Szkolno-Przedszkolny im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej


Wólka Pełkińska 137B


Dyrektor: Bożena Figiela

Zatrudnienie w 2021 r.: 48 pracowników

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Jarosław


Jarosław, ul. Piekarska 5


Dyrektor: Edward Pączka

Zatrudnienie w 2021 r.: 6 pracowników


Gminny ośrodek pomocy społecznej


Jarosław, ul. Piekarska 5


Kierownik: Elżbieta Kot

Zatrudnienie w 2021 r.: 11 pracowników

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach


Pełkinie 143


Dyrektor: Grażyna Ochab

Zatrudnienie w 2021 r.: 5 pracowników


Zakład Komunalny Gminy Jarosław


Jarosław, ul. Piekarska 5


Dyrektor: Wiktor Kozdrowicki

Zatrudnienie w 2021 r.: 15 pracowników