ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Jarosław na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako przeciętna. Dwoma wskaźnikami znajdującymi się w bardzo sprzyjającej sytuacji są dopłaty do publicznego transportu zbiorowego oraz rentowność systemu gospodarki odpadami, która wynosi ponad 97%. Sprzyjająco wypada awaryjność sieci kanalizacyjnej, a przeciętnie awaryjność sieci wodociągowej.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA