ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Jarosław należy ocenić jako przeciętną. Jak wynika z analizy, Gminę Jarosław wyróżnia korzystna struktura własnościowa przedsiębiorstw. Pozostałe wskaźniki znajdują się w obszarze typowym dla pozostałych JST. Na uwagę zasługuje korzystna zmiana, czyli spadek poziomu bezrobocia oraz bezrobocia rejestrowanego.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA