ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Obszar edukacji jest najtrudniejszym obszarem spośród analizowanych. Na tle porównywanych gmin wymaga dodatkowej aktywności. Jest to pochodna faktu, że żaden z cząstkowych wskaźników nie znajduje się po prawej części wykresu, a najwięcej wskaźników jest niesprzyjających. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na gwałtowny wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r do poziomu 22.504,72 zł (średnia z lat 2019-2021) z poziomu 17.739,43 zł (średnia z lat 2017-2019), a przy tym jednocześnie zdecydowanie niższy wzrost subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 11.835,08 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2019-2021) z poziomu 10.049,12 zł (średnia z lat 2017-2019).Wskaźniki w obszarze EDUKACJA