OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Jarosław porównywana jest do 476 gmin wiejskich o umiarkowanych funkcjach rolniczych. Do grupy porównawczej Gminy Jarosław (z obszaru województwa podkarpackiego) należą m.in. Gmina Jodłowa, Domaradz, Jasło, Korczyna czy Leżajsk. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem z wyjątkiem edukacji obszary znajdują się w sferze sprzyjającej bądź przeciętnej. W aspektach demograficznych oraz społeczno-zdrowotnych sytuacja gminy została określona mianem sprzyjającej.