ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Wójt Gminy Jarosław wydała w sumie 151 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójt odnosiła się do kwestii finansowych, a konkretniej wprowadzania zmian w budżecie Gminy Jarosław.

Sporo zarządzeń poruszało także kwestie nieruchomości gminnych. Drogą zarządzeń ogłaszano nieruchomości przeznaczone do zbycia, bądź oddania w dzierżawę, a także ustalano ceny tych posesji.


Wykaz zarządzeń Wójta Gminy