Współpraca w związkach i stowarzyszeniach


Stowarzyszenie "Kraina Sanu" LGDW 2021 r., w ramach współpracy w stowarzyszeniu, udzielono pożyczki następującym podmiotom:


Stowarzyszenie „Nad Sanem w Kostkowie”

Wartość pożyczki: 7.199,00 zł

Nazwa zadania: „Warsztaty rękodzieła ludowego dla mieszkańców Kostkowa”

Cel: Aktywizacja społeczności lokalnej obszaru objętego LSR poprzez zwiększenie świadomości o tradycjach regionu, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz podkreślenie tożsamości i tradycji związanych z obszarem.


Stowarzyszenie „Razem w przyszłość w Morawsku”

Wartość pożyczki: 27.282,00 zł

Nazwa zadania: „Promocja LSR podczas warsztatów koronkarskich, rękodzieła ludowego połączonych z wyjazdem studyjnym”

Cel: Zrealizowanie warsztatów koronkarskich dla przedstawicieli stowarzyszeń z terenu Gminy Jarosław, które odbyło się w trakcie wyjazdu studyjnego. Ponadto przeprowadzono warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży z Morawska.


Stowarzyszenie „Kobiety razem w Sobiecinie”

Wartość pożyczki: 8.200,00 zł

Nazwa zadania: „Warsztaty z zakresu tradycji kulinarnych regionu dla najmłodszych mieszkańców Sobiecina”

Cel: Aktywizacja obszaru LSR, zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o tradycjach regionu.


Stowarzyszenie „Miłośników Tuczemp”

Wartość pożyczki: 22.841,00 zł

Nazwa zadania: „Utworzenie Tuczempskiego Muzeum Wsi”

Cel: Promocja obszaru objętego LSR poprzez zapoznanie młodego pokolenia z historią ich miejscowości, kulturą ludową i dawnymi zwyczajami.