REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Gminy Jarosław podjęła 228 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały przede wszystkim dotyczyły dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian wieloletniej prognozy finansowej, a także udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach rady zagadnieniem było gospodarowanie nieruchomościami. Radni, mocą uchwał, wyrażali zgodę przedłużanie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. Niekiedy uchwały odnosiły się też do zbywania, bądź przyjęcia w formie darowizny gminnych posesji.


Spora część uchwał odnosiła się również do kwestii organizacyjnych i ustrojowych.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy