FUNDUSZ sołecki


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

449 270Rok 2021 to kolejny rok ze stanem epidemii, który spowodował, że nie odbywały się spotkania integracyjne mieszkańców, a większość sołectw środki przeznaczyło na zagospodarowanie terenów i doposażenie świetlic, bądź placów zabaw. Fundusz sołecki w Gminie Jarosław udało się zrealizować na poziomie 98,63%.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2021 r.


Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.Zdjęcie budynku przy stadionie sportowym w Woli Buchowskiej.
Zdjęcie stadionu sportowego w Woli Buchowskiej.