CZYTELNICTWO GMINNE


gminna biblioteka publiczna w Pełkiniach wraz z filiami

36 556

Liczba tytułów książkowych w 2021 r.

914

Nowe tytuły książek papierowych

2 585

Liczba ubytków na skutek selekcji w 2021 r.

15 063

Liczba wypożyczeń woluminów w 2021 r.

424

Liczba wypożyczeń czasopism nieoprawnych w 2021 r.

749

Liczba zarejestrowanych czytelników w 2021 r.

504

Liczba czytelników którzy skorzystali z materiałów na miejscu 2021 r.

25

Liczba uczestników lekcji bibliotecznych w Tuczempach i Wólce Pełkińskiej w 2021 r.Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2021 r.:

288 676

+20,40%

do roku 2020


Największą grupę czytelników w 2021 r. stanowili:

czytelnicy do lat 15

207 czytelników

  • następnie czytelnicy w wieku 25-44 lat (177 czytelników)

  • czytelnicy w wieku 45-60 (132 czytelników)

  • czytelnicy w wieku 20-24 (81 czytelników)

  • czytelnicy w wieku 16-19 (78 czytelników)

  • czytelnicy powyżej 60 roku życia (74 czytelników)program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach przystąpiła do programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pełkiniach taką dotację otrzymała i we wrześniu została beneficjentem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Ze środków Instytutu Książki biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.508,00 zł. GBP w Pełkiniach musiała zapewnić wkład własny minimum 15% całego zadania, i tak wkład własny biblioteki wyniósł 2.749,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 17.257,00 zł.

W ramach tego programu zostały zakupione trzy zestawy komputerowe i trzy drukarki laserowe. Jeden zestaw komputerowy wraz z drukarką został przekazany do Filii Bibliotecznej w Muninie, drugi zestaw do Filii Bibliotecznej w Wólce Pełkińskiej, a trzeci do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelkiniach.


Zdjęcie dzieci w sali bibliotecznej wykonujące prace plastyczne.