EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego;

  • matematyki;

  • języka obcego nowożytnego.


53%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


38%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


56%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021Wyniki egzamin ósmoklasisty w 2021 r. w skali staninowej

Wyniki egzamin ósmoklasisty w 2021 r. na tle powiatu, województwa i kraju

Ósmoklasiści osiągnęli średnie wyniki, jednakże należy wziąć od uwagę fakt, że roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

  • z języka polskiego: SP w Pełkiniach, SP w Makowisku, SP w Muninie oraz SP w Morawsku;

  • z matematyki: SP w Tuczempach, SP w Wólce Pełkińskiej oraz SP w Muninie;

  • z języka angielskiego: SP w Makowisku, SP w Muninie oraz SP w Surochowie.