EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

50,68%

-4,19 pp.

do roku 202024 659

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

12 498

Subwencja oświatowa
na ucznia

12 161

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Jarosław w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

19 780 141

+20,02%

do roku 2020